Werkwijze voor coaching

dsc03532-2Kennismakingsgesprek: dit gesprek van maximaal een half uur is vrijblijvend en kosteloos. Dit gesprek kan ook telefonisch worden gevoerd.

Intake: in dit gesprek bekijk ik samen met jou de wens en behoefte van jou en het kind ten aanzien van de begeleiding. Voor dit gesprek kom ik, indien mogelijk, bij jou aan huis. Als de problematiek buiten mijn mogelijkheden ligt, verwijs ik je door.

Sessies: per sessie wordt bekeken en overlegd hoe verder te gaan. Er zijn geen vaste trajecten.

dsc03546-2

  • met het slachtoffer, de partner en de ouder: afhankelijk van de hulpvraag vinden de gesprekken plaats.
  • met de ouder en het kind: is afhankelijk van de behoefte en vinden plaats met ouder en of kind. Tijdens de sessies met het kind werk ik individueel met het kind en op een creatieve manier.

Evaluatiegesprek: na 5 sessies vindt er een evaluatie plaats en wordt bekeken of er nog meer sessies nodig zijn of dat het traject kan worden afgerond.

Tarieven:

  • het kennismakingsgesprek van maximaal een half uur is gratis.
  • de tarieven worden in overleg vastgesteld.

Op de diensten van Jurcoach zijn algemene voorwaarden van toepassing. Download de algemene voorwaarden.