Werkwijze

dsc03532-2Kennismakingsgesprek: dit gesprek van maximaal een half uur is vrijblijvend en kosteloos. Dit gesprek kan ook telefonisch worden gevoerd.

Intake: in dit gesprek bekijk ik samen met u de wens en behoefte van u en het kind ten aanzien van de begeleiding. Voor dit gesprek kom ik, indien mogelijk, bij u aan huis. Als de problematiek buiten mijn mogelijkheden ligt, verwijs ik u door.

Sessies: per sessie wordt bekeken en overlegd hoe verder te gaan. Er zijn geen vaste trajecten.

dsc03546-2

  • met het slachtoffer, de partner en de ouder: afhankelijk van de hulpvraag vinden de gesprekken plaats.
  • met de ouder en het kind: is afhankelijk van de behoefte en vinden plaats met ouder en of kind. Tijdens de sessies met het kind werk ik individueel met uw kind en op een creatieve manier.

Evaluatiegesprek: na 5 sessies vindt er een evaluatie plaats en wordt bekeken of er nog meer sessies nodig zijn of dat het traject kan worden afgerond.

Tarieven:

  • het kennismakingsgesprek van maximaal een half uur is gratis.
  • de tarieven worden in overleg vastgesteld.

Op de diensten van Jurcoach zijn algemene voorwaarden van toepassing. Download de algemene voorwaarden.