Hulp bij ernstige ziekte, verslaving voor het kind en de ouder

Het van dichtbij meemaken van een ziekte of verslaving levert voor het kind een onzekere en verdrietige periode op. Ieder kind is uniek en gaat hiermee op zijn of haar wijze om.

Als kindercoach luister ik naar uw kind, stel vragen die het hart luchten en benoem de emoties. Ik probeer samen met het kind de eigen kwaliteiten en de positieve eigenschappen te ontdekken, welke kunnen worden ingezet tijdens zo’n lastige periode.

Maar ook met u als ouder praat ik door. De manier, waarop u omgaat met de situatie, heeft ook zijn weerslag op het kind. Ik denk hierbij aan vragen over de toekomst, het veel energie en aandacht geven aan de ander die ziek of verslaafd is, het niet toekomen aan je eigen gevoelens, de onbereikbaarheid van en de angst om de ander, zorgen om je kind etc.