Hulp tijdens en na detentie voor de partner

Opeens wordt je man of vrouw door de politie weggehaald. Zonder steun, vaak zonder inkomen blijf je achter. Er volgt een periode van onzekerheid, boosheid, angst, verdriet, gemis en confrontatie met zaken, waar je geen weet van hebt. Bovendien blijf je zitten met een gevoel door je partner bedrogen te zijn. Hoe ontredderd je je ook voelt, je moet actie ondernemen om je situatie opnieuw op de rails te krijgen. Zijn er kinderen, dan moet het ook aan hen verteld en voor hen gezorgd worden.

afbeelding-2-harten

Ik bied je hulp door middel van:

  1. Begeleiden in het regelen van praktische zaken: opvragen van een detentieverklaring, regelen van uitkering en zorgverzekering, toeslagen, administratie, besparingen en inkomen vergroten etc.
  2. Juridische toelichting: door in simpele taal uitleg te geven van juridische zaken en procedures, als ook waar het gaat om de voorbereiding op procedures, de feedback en het zijn van een klankbord.
  3. Coaching: door aanvaarding van de werkelijkheid, het voelen van de pijn, je eigen krachten en kwaliteiten ontdekken en het aanpassen aan de nieuwe situatie.