Hulp tijdens en na detentie voor het kind

Voor het kind is het moeilijk als één van hun ouders in de Penitentiaire Inrichting terecht komt. Vooral de arrestatie en het plotseling verdwijnen van de ouder hebben veel impact op het kind. Zo mist het kind de intimiteit met de gedetineerde vader of moeder, ervaart de onrustige thuissituatie, het leven in twee werelden, heeft schuldgevoel, schaamte, boosheid, eenzaamheid, verlatingsangst, loyaliteitsproblemen, kan langdurig de rol van de ouder overnemen en mist een voorbeeldfiguur.

Om te voorkomen dat het kind nu of op latere leeftijd groot-hartemotionele problemen ontwikkelt, bied ik hulp door middel van:

  1. Coaching: door te luisteren, open vragen te stellen en de gevoelens van het kind te begrijpen, te benoemen dat die er mogen zijn en hem of haar leren er zo goed mogelijk mee om te gaan. Aspecten als een goede uitleg, een realistisch beeld, geen valse hoop geven en niet oordelen zijn hierbij van belang.
  2. Juridische uitleg op kindniveau van termen en woorden. En hoe werkt het in een rechtbank of Penitentiaire Inrichting?