Hulpvragen

Detentie

Voor de (ex-)gedetineerde:

Na je detentieperiode komt er veel op je af. Het is moeilijk om je leven weer op de rit te krijgen. Het is goed als iemand je daarbij helpt. Lees meer …

Voor de partner:

Opeens wordt je man of vrouw door de politie weggehaald. Zonder steun, vaak zonder inkomen blijf je achter. Er volgt een periode van onzekerheid, boosheid, angst, verdriet, gemis en confrontatie met zaken, waar je geen weet van hebt. Lees meer … 

Voor het kind: 

Voor het kind is het moeilijk als één van de ouders in de Penitentiaire Inrichting terecht komt. Vooral de arrestatie en het plotseling verdwijnen van de ouder hebben veel impact op het kind.  Lees meer … 

Letsel

Voor het slachtoffer: 

Een ongeval zit in een klein hoekje. Plotseling en onverwacht gebeurt er iets, waardoor schade, lichamelijk of geestelijke verwondingen ontstaan. Om zo goed mogelijk te kunnen werken aan het eigen herstel, is het fijn als iemand meedenkt. Lees meer …